Sunday, May 27, 2018

Tranh Mới May-27-2018

Tranh vẽ đợt 2

...
Bài Tập-Hừng Đông- 17-(Sony)TrăngNon-(Sớm Mai-Acer)


Hừng Đông 6 _(Acer)
Hừng Đông 5-(Sony)


Hừng Đông 4-(SONY)


Trăng Sớm Mai-(Máy SONY)


Chiều Tà


Hừng Đông-1


Hừng Đông-2


Hừng Đông-3

No comments:

Post a Comment