Wednesday, June 6, 2018

Khoảnh Khắc Mong Manh-Melodies


Nhạc: Nhật Vũ
Thơ Từ Tú Trinh
https://youtu.be/z3ITzYIBofE
Tranh Minh Họa : Nhật Vũ
...
Bài hát được minh họa với 8 bức ranh Vẽ Thực Tập -về Hừng Đông và Chiều Tà ...bằng Photpshop từ May-27 tới June/5 /2018 .
...
Tiếng hát Nhật VũMelodies HC


Melodies-Remix
No comments:

Post a Comment